Wat is het Platform Onderwijs Alliantie?

Voor een transitie in onderwijs is betekenisvolle verbinding nodig tussen mensen, initiatieven en organisaties. Het onderwijsveld kan dat niet alleen. De Onderwijs Alliantie denkt en handelt vanuit kansen en activeert het ecosysteem, zodat publieke en private partijen samen de basis voor een leven lang leren te optimaliseren.

Het platform van de Onderwijs Alliantie is een community waar individuen en organisaties actief en positief een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren door het delen van best practices, inzichten, lessons learned en ideeën. Ook kun je leren van anderen als het gaat om het stimuleren van betekenisvol onderwijs via de perspectieven van het Alliantie-Wiel.

Voor wie

Wij roepen publieke en private individuen en organisaties op om lid te worden, die een actieve en betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de transitie in het onderwijs door: kennisdeling en –uitwisseling, het vormen van hybride coalities, ontmoeten, stellen van hulpvragen, inspireren en leren.

Onderwijs Alliantie zet in op kanteling in het funderend onderwijs en zoekt:

Koplopers | die kansen zien en met passie en overtuiging voor de troepen uitlopen in de ontwikkeling van het funderend onderwijs

Slopers | die durven bestaande structuren, waarden, systemen en patronen in het funderend onderwijs los te laten

Verbinders | die oog hebben voor de mensen, de processen en de collectieve ambities ten aanzien van het funderend onderwijs

Bouwers | die de drive en het lef hebben om nieuwe waarden, patronen, structuren en systemen in het funderend onderwijs te ontwikkelen

Volgers | die vol overtuiging bereid zijn om hun steun te geven aan de transitie van het funderend onderwijs

Wil je lid worden?

Ga naar onze website en meld je aan.

iON Digital Learning- ADMINISTRATOR

Learning community

iON Digital Learning- INSTRUCTOR

Activeren & Inspireren

iON

Sociale marktplaats